Administration Performance Tuning®

CÍLOVÁ SKUPINA Společnost s meziročním plánem zvýšení výkonu a kompetentnosti pracovníků i celých oddělení; společnost s potřebou změny organizace či řídících mechanismů. SMYSL Nastavení efektivního způsobu řízení a organizace společnosti, aby zajišťovala splnění svých dlouhodobých, strategických cílů zadávaných majiteli. ZÁKLADNÍ CÍL Zvýšení kompetentnosti řízených pracovníků vůči jejich roli ve firmě a samotných manažerů vůči jejich Read More

Production PerformanceTuning®

CÍLOVÁ SKUPINA Společnost s meziročním plánem zvýšení výkonu směrem k zákazníkovi. SMYSL Propojení řízení firmy s přirozenými toky práce a přechod k takovému způsobu řízení, který bude posilovat samostatnost a kompetentnost pracovníků. ZÁKLADNÍ CÍL Maximalizace kvality a kvantity workflow v interních odběratelsko-dodavatelských vztazích. ZADAVATEL Generální a technický či provozní ředitel. HLAVNÍ ÚČASTNÍCI Technický či provozní Read More

Sales Performance Tuning®

CÍLOVÁ SKUPINA Společnost s meziročním plánem růstu tržeb SMYSL Maximalizace stávajícího potenciálu prodeje ZÁKLADNÍ CÍLE Nárůst tržeb a obchodních zakázek, vyladění ziskovosti, zlepšení spolupráce obchodního týmu apod. ZADAVATEL Generální či obchodní ředitel VÝCHOZÍ SOUVISLOSTI Formou systemického skupinového koučování zodpovědní pracovníci obchodu realizují změny fungování, které zajistí dosažení cíle zadavatele – zvýšení tržeb. Vysoká účinnost a Read More