Teorie a praxe v zacházení s firemními systémy, aneb jak se to obvykle dělá a proč to nefunguje?

V roce 1980 publikoval ve své knize Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living pan Humberto R. Maturana teorii, která se stala jednou ze základních tezí zrodu oboru Performance Tuning®. Tato teorie mimo jiné říká, že živé systémy (mezi které patří stejně tak biologické organismy jako sociální systémy – třeba jako je firma) jsou Read More

Jistota nejistoty

Jedním z podnikatelských setkání, které rozhodně zúčastněným nezapadne v přívalu nových informací, se konalo v univerzitním městě – v Pardubicích. Hlavním tématem byla Nová generace a cesty ke spolupráci s ní. Kdo vlastně jsou lidé Nové generace? Jak přemýšlí, o čem, co v životě hledají? Jsou skutečně tak noví? Vždyť každá generace má své idoly, Read More

Intervalové řízení®

V předcházejících číslech newsletteru oboru Performance Tuning® jsme se podrobně seznámili s tzv. konstruováním řešení, které při ladění výkonu firem i jednotlivých týmů nahrazuje tradiční analýzu. Výsledkem je podrobný konkrétní postup změn fungování jednotlivých částí firmy či týmu a postup změn chování konkrétních lidí, který povede ke zvýšení výkonu. Neocenitelnou výhodou tohoto postupu je fakt, Read More

Konstruování řešení

Základním konceptem „ladění“ výkonu bez donášení řešení zvenku firmy/týmu/jednotlivce je tzv. konstruování řešení. I když tato dvě slova vypadají jako neobratné synonymum pro hledání řešení, není tomu tak. Jde o technický termín s přesným významem. Abychom ho mohli lépe pochopit, pokusíme se nejprve popsat tradiční způsob uvažování při řešení problémů a poté myšlenkový koncept konstruování Read More

Firemní filantropie trochu jinak

Není jistě žádnou novinkou, že velké a významné společnosti v našem podnikatelském prostředí již delší dobu mají v oblasti svého zájmu nejen obraty, zisky, reklamy a strategie, ale také začínají myslet na pomoc potřebným ve stále širším měřítku a rovněž i v nových podobách. Takováto firemní filantropie může být dávána na odiv jako marketingový nástroj, Read More

Řízení interních odběratelsko-dodavatelských vztahů

Aby mohla být firma konkurenceschopná, musí se neustále přizpůsobovat změnám vnějšího i vnitřního prostředí. Proč – dá se to vysvětlit pomocí následující teorie, která sice pochází z oblasti fyziky, nicméně je aplikovatelná na sociální systémy (disipativní struktura – spotřebovává energii = kapitál a vylučuje odpad = hospodářský výsledek). Teorie disipativních struktur (Ilya Prigogine) – Prigogine Read More

Procesní Intervalové řízení®

Hierarchická vs. Procesní struktura Nejdříve bych se ráda zastavila u problematiky optimální struktury (organizace) firmy. Když se podíváme na standardní hierarchickou (pyramidální) strukturu společnosti (viz přílohu 1 – zjednodušený model), zjistíme, že příliš nehledí na toky práce jdoucí firmou. V rámci hierarchické struktury mají totiž pracovníci většinou pocit, že jejich odběratelem je jejich manažer, nadřízený, Read More

Administration Performance Tuning®

V předcházejících článcích o oboru Performance Tuning® jsme se podrobně seznámili s několika systemickými principy, kterými se řídí tzv. živé systémy. Firma jako celek mezi živé systémy jednoznačně patří, je charakterizována jako sociální systém. Moc složitě řečeno? Pomůžeme si modelem. Představme si neuronovou síť. Tato síť není pouhým součtem nervových buněk (neuronů), ale je tvořena Read More

Sales Performance Tuning®

V případě, že firmy při řešení problémů s klesajícím výkonem prodeje již bez většího úspěchu vyzkoušely lidově řečeno „všechno“, je na místě začít se zajímat o řešení pomocí Sales Performance Tuning®. Nejprve si ale musíme vysvětlit, co se vlastně v takovém okamžiku v prodeji děje. Pomohou nám přitom právě poznatky Niklase Luhmanna, které definují tzv. Read More

Strategické řízení

Strategické řízení, Strategie, Taktika, Strategické cíle – to jsou pojmy, které současný management skloňuje ve všech pádech. Je však roztomilé sledovat, jak má v drtivé většině společností management plné ruce především operativy a výše uvedené strategické řízení pokulhává. Zeptáte-li se zaměstnanců, jestli má jejich společnost Vizi a Poslání, odpoví zpravidla že ano, na webu a Read More

1 2