Video s Janem Rohlíkem

Spolumajitelem společnosti Sikla Bohemia, s.r.o. o Administration Performance Tuning®   Read More

Petr Kallista, Jr.

Formální vzdělání Teorie výchovné a vzdělávací práce (Matematicko-fyzikální fakulta, Universita Karlova, Praha), management a marketing (Ekonomická fakulta, Západočeská Universita, Praha). Hlavní výcviky Systemické koučování (Institut systemického koučování, Institut systemických studií, Praha), Umění terapie – komplexní výcvik (Institut pro systemickou zkušenost, Praha) – ve výcviku, Hypnotická a nehypnotická komunikační psychoterapie Miltona H. Ericksona (Vzdělávací a tréninkový Read More

Performance Tuning® Academy

SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP Smyslem tohoto předmětu je osvojení si a pochopení vědních základů, díky kterým lze oborem Performance Tuning dosahovat tak překvapivě efektivních výsledků. KOUČOVÁNÍ V PERFORMANCE TUNING® Smyslem koučování je umožnit koučovanému přemýšlet o problému jinak, vidět jiná než standardní řešení, ale hlavně si najít pro něho tu správnou cestu vedoucí k požadovanému cíli. Systemický Read More

Teorie a praxe v zacházení s firemními systémy, aneb jak se to obvykle dělá a proč to nefunguje?

V roce 1980 publikoval ve své knize Autopoiesis and Cognition. The Realization of the Living pan Humberto R. Maturana teorii, která se stala jednou ze základních tezí zrodu oboru Performance Tuning®. Tato teorie mimo jiné říká, že živé systémy (mezi které patří stejně tak biologické organismy jako sociální systémy – třeba jako je firma) jsou Read More

Jistota nejistoty

Jedním z podnikatelských setkání, které rozhodně zúčastněným nezapadne v přívalu nových informací, se konalo v univerzitním městě – v Pardubicích. Hlavním tématem byla Nová generace a cesty ke spolupráci s ní. Kdo vlastně jsou lidé Nové generace? Jak přemýšlí, o čem, co v životě hledají? Jsou skutečně tak noví? Vždyť každá generace má své idoly, Read More

Intervalové řízení®

V předcházejících číslech newsletteru oboru Performance Tuning® jsme se podrobně seznámili s tzv. konstruováním řešení, které při ladění výkonu firem i jednotlivých týmů nahrazuje tradiční analýzu. Výsledkem je podrobný konkrétní postup změn fungování jednotlivých částí firmy či týmu a postup změn chování konkrétních lidí, který povede ke zvýšení výkonu. Neocenitelnou výhodou tohoto postupu je fakt, Read More

Paul Watzlawick

Paul Watzlawick, Ph.D. byl teoretickem v oblasti komunikace a radikálního konstruktivismu a uznávanou kapacitou v oblasti rodinné terapie a obecné psychoterapie. Byl jednou z nejvlivnějších postav působících na Mental Research Institute, žijících a pracujících v Palo Alto v Kalifornii. Zemřel 31. 3. 2007 ve věku 85 let. Život Poté co Watzlawick ukončil studium na střední Read More

Konstruování řešení

Základním konceptem „ladění“ výkonu bez donášení řešení zvenku firmy/týmu/jednotlivce je tzv. konstruování řešení. I když tato dvě slova vypadají jako neobratné synonymum pro hledání řešení, není tomu tak. Jde o technický termín s přesným významem. Abychom ho mohli lépe pochopit, pokusíme se nejprve popsat tradiční způsob uvažování při řešení problémů a poté myšlenkový koncept konstruování Read More

Firemní filantropie trochu jinak

Není jistě žádnou novinkou, že velké a významné společnosti v našem podnikatelském prostředí již delší dobu mají v oblasti svého zájmu nejen obraty, zisky, reklamy a strategie, ale také začínají myslet na pomoc potřebným ve stále širším měřítku a rovněž i v nových podobách. Takováto firemní filantropie může být dávána na odiv jako marketingový nástroj, Read More

Řízení interních odběratelsko-dodavatelských vztahů

Aby mohla být firma konkurenceschopná, musí se neustále přizpůsobovat změnám vnějšího i vnitřního prostředí. Proč – dá se to vysvětlit pomocí následující teorie, která sice pochází z oblasti fyziky, nicméně je aplikovatelná na sociální systémy (disipativní struktura – spotřebovává energii = kapitál a vylučuje odpad = hospodářský výsledek). Teorie disipativních struktur (Ilya Prigogine) – Prigogine Read More

1 2 3 4