Production Performance Tuning® nejen pro výrobní podniky

Většina lidí, když slyší o oblasti, která se nazývá „Production“, si ihned vybaví výrobní podniky. Již několikrát jsem slyšela argument „to se nás netýká, jsme firma poskytující služby“. Production Performance Tuning® se ale zaměřuje na ladění hodnototvorných řetězců a tyto řetězce se přece vyskytují u všech firem. Vždyť to je koneckonců jeden ze základních cílů Read More

Optimalizace workflow v interních odběratelsko-dodavatelských vztazích

Pro zvýšení výkonu firmy jako celku je klíčové co nejvyšší „zprůchodnění“ cest, kterými protéká práce mezi jednotlivými interními odběrateli a dodavateli. Zvýšení průtoku práce firmou při ladění jejího výkonu se týká nejenom stránky kvality práce (o tento parametr tradičně usilují ve společnostech – bohužel zpravidla pouze formálně – systémy řízení kvality), ale zejména stránky kvantity, Read More

Ten dělá to a ten zas tohle…

Nápěv téhle werichovské písničky zná snad každé malé dítě. Když se zaposloucháte do řeči manažerů, zjistíte, že i dnešní doba má své Ódy na workflow. Jen nezní vždy tak nadšeně. V určité fázi svého vývoje má asi každá firma potřebu zmapovat své toky práce a optimalizovat je. Důvodů, proč management k tomuto vcelku složitému kroku Read More

Krize, koučování a Performance Tuning®

Ústředním tématem dnešní doby je hledání cest z krize. Pomiňme v tuto chvíli polemiku, o jaký typ krize se skutečně jedná, a připusťme, že poslední fází, kterou firmy řeší, je krize likvidity. V důsledku toho dochází k propouštění a dalšímu ořezávání zdrojů, které následně budou bránit potřebné akceleraci výkonu. Poznatky, které přináší obor Performance Tuning® Read More

Kapitáne, kam s tou lodí…

Bezpochyby jste už viděli obrázek, kde je jedné straně papíru nakraslená loďka a na druhém konci se tyčí maják. Loď od majáku dělí jen poklidná mořská hladinka. To, co ale jako divák této idilické scenérie nevidíte, je černý mrak věstící přicházející bouři a ostré špičaté útesy pod hladinou.\r\n\r\n Obdobně „idilicky“ vypadají často i strategické cíle, Read More

Paralely mezi managementem a golfem

Když jsem přemýšlela, kam vás pozvu dnes, bleskla mi hlavou myšlenka. A podle Gladwellova přístupu popsaného v knížce Mžik, o které si mimochodem můžete také přečíst pár řádků v tomto vydání, rozhodla jsem se pro green. Přemýšlíte, co má golf společného s laděním výkonnosti? No, něco přeci. Ruku na srdce. Kolik je u nás ještě Read More

Role administrátora Intervalového řízení®

Důležitou součástí Intervalového řízení®, o kterém jste se mohli více dočíst v některém z předchozích čísel našeho newsletteru, je ustanovení tzv. administrátora. Hlavním smyslem této role je dohled nad dodržováním principů Intervalového řízení® a to tak, aby jeho implementace přinášela kýžený efekt. Zároveň administrátor pomáhá manažerům ve zlepšování jejich manažerských schopností. V prvé řadě má Read More

1 2