Performance Tuning® Academy

SYSTEMICKÝ PŘÍSTUP Smyslem tohoto předmětu je osvojení si a pochopení vědních základů, díky kterým lze oborem Performance Tuning dosahovat tak překvapivě efektivních výsledků. KOUČOVÁNÍ V PERFORMANCE TUNING® Smyslem koučování je umožnit koučovanému přemýšlet o problému jinak, vidět jiná než standardní řešení, ale hlavně si najít pro něho tu správnou cestu vedoucí k požadovanému cíli. Systemický Read More