Procesní Intervalové řízení®

Hierarchická vs. Procesní struktura Nejdříve bych se ráda zastavila u problematiky optimální struktury (organizace) firmy. Když se podíváme na standardní hierarchickou (pyramidální) strukturu společnosti (viz přílohu 1 – zjednodušený model), zjistíme, že příliš nehledí na toky práce jdoucí firmou. V rámci hierarchické struktury mají totiž pracovníci většinou pocit, že jejich odběratelem je jejich manažer, nadřízený, Read More

Administration Performance Tuning®

V předcházejících článcích o oboru Performance Tuning® jsme se podrobně seznámili s několika systemickými principy, kterými se řídí tzv. živé systémy. Firma jako celek mezi živé systémy jednoznačně patří, je charakterizována jako sociální systém. Moc složitě řečeno? Pomůžeme si modelem. Představme si neuronovou síť. Tato síť není pouhým součtem nervových buněk (neuronů), ale je tvořena Read More

Sales Performance Tuning®

V případě, že firmy při řešení problémů s klesajícím výkonem prodeje již bez většího úspěchu vyzkoušely lidově řečeno „všechno“, je na místě začít se zajímat o řešení pomocí Sales Performance Tuning®. Nejprve si ale musíme vysvětlit, co se vlastně v takovém okamžiku v prodeji děje. Pomohou nám přitom právě poznatky Niklase Luhmanna, které definují tzv. Read More

Strategické řízení

Strategické řízení, Strategie, Taktika, Strategické cíle – to jsou pojmy, které současný management skloňuje ve všech pádech. Je však roztomilé sledovat, jak má v drtivé většině společností management plné ruce především operativy a výše uvedené strategické řízení pokulhává. Zeptáte-li se zaměstnanců, jestli má jejich společnost Vizi a Poslání, odpoví zpravidla že ano, na webu a Read More

Production Performance Tuning® nejen pro výrobní podniky

Většina lidí, když slyší o oblasti, která se nazývá „Production“, si ihned vybaví výrobní podniky. Již několikrát jsem slyšela argument „to se nás netýká, jsme firma poskytující služby“. Production Performance Tuning® se ale zaměřuje na ladění hodnototvorných řetězců a tyto řetězce se přece vyskytují u všech firem. Vždyť to je koneckonců jeden ze základních cílů Read More

Optimalizace workflow v interních odběratelsko-dodavatelských vztazích

Pro zvýšení výkonu firmy jako celku je klíčové co nejvyšší „zprůchodnění“ cest, kterými protéká práce mezi jednotlivými interními odběrateli a dodavateli. Zvýšení průtoku práce firmou při ladění jejího výkonu se týká nejenom stránky kvality práce (o tento parametr tradičně usilují ve společnostech – bohužel zpravidla pouze formálně – systémy řízení kvality), ale zejména stránky kvantity, Read More

Philip G. Zimbardo

Philip G. Zimbardo (* 23. března 1933) je americký psycholog známý zejména jako koordinátor stanfordského vězeňského experimentu, během něhož bylo 24 náhodně vybraných studentů drženo v předstíraném vězení ve sklepě budovy Stanford University. Zjištěný sadismus „dozorců“, spolu se silnými depresemi a pasivitou vězňů vysvětluje teorie o důležitosti členství v sociálním systému. V současné podnikatelské praxi, Read More

Earl Nightingale

Earl Nightingale se narodil v Los Angeles v Kalifornii v roce 1921. Když mu bylo dvanáct let, jeho otec odešel od rodiny a matka zůstala sama s třemi syny. Earl hledal odpověď na otázku, jak může někdo dosáhnout svých cílů, které jsou pro něho důležité, když začíná od nuly, nemá nějaké zvláštní výhody a zároveň Read More

Ten dělá to a ten zas tohle…

Nápěv téhle werichovské písničky zná snad každé malé dítě. Když se zaposloucháte do řeči manažerů, zjistíte, že i dnešní doba má své Ódy na workflow. Jen nezní vždy tak nadšeně. V určité fázi svého vývoje má asi každá firma potřebu zmapovat své toky práce a optimalizovat je. Důvodů, proč management k tomuto vcelku složitému kroku Read More

Krize, koučování a Performance Tuning®

Ústředním tématem dnešní doby je hledání cest z krize. Pomiňme v tuto chvíli polemiku, o jaký typ krize se skutečně jedná, a připusťme, že poslední fází, kterou firmy řeší, je krize likvidity. V důsledku toho dochází k propouštění a dalšímu ořezávání zdrojů, které následně budou bránit potřebné akceleraci výkonu. Poznatky, které přináší obor Performance Tuning® Read More

1 2 3 4